Odwiedź  nas

ul. Chałubińskiego 8

Warszawa 00-613

Skontaktuj się z nami

telepin@telepin.pl

+48 225 033 225

Karty telefoniczne telepin , karta telefoniczna, budki więzienie

Ogłoszenia

Zarząd TELEPIN S.A. z siedzibą we Warszawie (nr KRS: 0000372712, dalej jako: „Spółka”) niniejszym wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, adres: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa w celu dokonania wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji powinny być złożone najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.

Karty telefoniczne telepin , karta telefoniczna, budka więzienie