Odwiedź  nas

ul. Chałubińskiego 8

Warszawa 00-613

Skontaktuj się z nami

telepin@telepin.pl

+48 225 033 225

Ogłoszenia

Zarząd TELEPIN S.A. z siedzibą we Warszawie (nr KRS: 0000372712, dalej jako: „Spółka”) niniejszym wzywa akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, adres: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa w celu dokonania wymaganej przepisami prawa dematerializacji akcji.

Dokumenty akcji powinny być złożone najpóźniej do dnia 15 lutego 2021 r.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji.